Esperantotur cung cap thong tin ve may bay, ve may bay gia re, gia ve may bay gia re cua vietnam airlines va jetstar.

Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng - 112A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: (04) 3824 0809; (04) 3934 9298 Fax: (04) 3934 6862 - Email: info@espc.vn


8 tỉnh Tây Bắc hợp tác phát triển du lịch



Chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, được triển khai từ tháng 11/2008. Lãnh đạo 8 tỉnh đã ký biên bản hợp tác phát triển du lịch, gồm 4 nội dung: Hợp tác về cơ chế chính sách; hợp tác phát triển sản phẩm; hợp tác xúc tiến tuyên truyền quảng bá và hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch 8 tỉnh.

Chương trình hợp tác này theo cơ chế luân phiên, mỗi tỉnh là trưởng nhóm 1 năm. Năm 2009, với vai trò là trưởng nhóm hợp tác, tỉnh Lào Cai thúc đẩy hợp tác trên khá nhiều nội dung.

Hội nghị, hội thảo triển khai hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2010 là cơ hội để các tỉnh tổng kết những thành quả đã đạt được, thông qua Dự thảo kế hoạch hợp tác giai đoạn 2010 –2015. Về mục tiêu của chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, ông Đặng Tất Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng hướng tới những mục tiêu, phát triển du lịch bền vững, trong đó đặt mục tiêu giảm nghèo cho các cộng đồng được hỗ trợ trực tiếp phát triển du lịch; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và nhân lực du lịch tại các địa phương 8 tỉnh; Xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo, không có trùng lặp ở các địa phương.

Cũng theo ông Thành, thông qua chương trình hợp tác này, các tỉnh cùng hợp tác để kêu gọi sự hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị trong và ngoài nước; cùng hợp tác với nhau, phối hợp về nguồn lực để tuyên truyền quảng bá, để phát triển nhân lực, để hỗ trợ đào tạo, để phát triển sản phẩm, hướng tới một thương hiệu cho sản phẩm du lịch của vùng Tây Bắc.

                                                                                  Nguồn: VOV


Các tin khác
Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Jet Star Indochina Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Jet Star Indochina Airlines Indochina Airlines Indochina Airlines Indochina Airlines